Home > News > Zagovor doktorata: Jan Grošelj, Zlepki nad Powell-Sabinovimi triangulacijami

Zagovor doktorata: Jan Grošelj, Zlepki nad Powell-Sabinovimi triangulacijami

Date: 17. 11. 2016
Source: Department of Mathematics PhD defense
V četrtek, 24. 11. 2016, ob 10.00 uri v predavalnici P.05 na Jadranski 21/III.


Jan GROŠELJ, mag. mat., bo zagovarjal svojo doktorsko disertacijo z naslovom »Zlepki nad Powell-Sabinovimi triangulacijami« oziroma »Splines over Powell-Sabin triangulations« v četrtek, 24. 11. 2016, ob 10.00 uri v predavalnici P.05 na Jadranski 21/III.

Komisija:

  • prof. dr. Marjetka Krajnc (mentorica),
  • prof. dr. Vito Vitrih (UP FAMNIT),
  • prof. dr. Emil Žagar,
  • prof. dr. Petar Pavešić (dekan).