Home > News > Nada Razpet: Francesco Tricomi in njegovi sodobniki

Nada Razpet: Francesco Tricomi in njegovi sodobniki

Date: 18. 11. 2016
Source: Seminar for history of mathematical sciences
Ponedeljek, 21. 11. 2016, 14.15-16.00, Jadranska 19, Plemljev seminar
Povzetek. Francesco Giacomo Tricomi je bil italijanski matematik, ki je
uspešno reševal zapletene naloge iz aero in hidrodinamike, za katere
se je šele sredi 20. stoletja izkazalo, da imajo velik praktičen
pomen, zlasti zato, ker so bili njegovi izsledki pomembni pri obravnavi
leta nadzvočnih letal.  Mimogrede pa se bomo seznanili še z
njegovimi sodelavci in sodobniki.