Home > News > Sara Sabrina Zemljič: Posplošeni grafi Sierpinskega

Sara Sabrina Zemljič: Posplošeni grafi Sierpinskega

Date: 20. 11. 2016
Source: Discrete mathematics seminar
Torek, 22. 11. 2016, od 10h do 12h, Plemljev seminar, Jadranska 19