Home > News > Milan Hladnik: Arhimed, matematični genij antike, njegova matematična dela, prevodi in kasnejša odkritja

Milan Hladnik: Arhimed, matematični genij antike, njegova matematična dela, prevodi in kasnejša odkritja

Date: 23. 11. 2016
Source: Seminar for history of mathematical sciences
Ponedeljek, 28. 11. 2016, 14.15-16.00, Jadranska 19, Plemljev seminar
Povzetek. Arhimed je bil slaven že v antiki, a bolj zaradi legend in
mitov, ki so se spletli okrog njegovih tehnoloških izumov in drugih
odkritij, manj pa zaradi njegovih matematičnih razprav. V uvodnem
predavanju o Arhimedu bomo pregledali njegova ohranjena matematična
dela in tista, ki so mu bila kasneje pripisana, ter omenili še nekatere
izgubljene spise. Videli bomo, kako so kasnejši filologi, zgodovinarji
in matematiki ta dela zbirali, prepisovali in prevajali, izgubljali in
nekatera od njih ponovno odkrivali v dveh tisočletjih po njihovem nastanku.