Home > News > Tilen Marc: Minorji v delnih kockah

Tilen Marc: Minorji v delnih kockah

Date: 28. 11. 2016
Source: Discrete mathematics seminar
Torek, 29. 11. 2016, od 10h do 12h, Plemljev seminar, Jadranska 19
Povzetek. Definirali bomo relacijo minorja v delnih kockah in predstavili nekaj družin zaprtih za relacijo. Zanimala nas bo karakterizacija družin s pomočjo prepovedanih minorjev. Izkaže se, da ključno vlogo igra družina delnih kock, ki ne vsebujejo minorja izomorfnega 3-dimenzionalni kocki brez enega vozlišča. Predstavili bomo rezultate za to družino in povezave z drugimi (uveljavljenimi) družinami.