Home > News > Sandi Klavžar: Pakirno kromatično število

Sandi Klavžar: Pakirno kromatično število

Date: 4. 12. 2016
Source: Discrete mathematics seminar
Torek, 6. 12. 2016, od 10h do 12h, Plemljev seminar, Jadranska 19