Home > News > Zagovor magisterija: Katja Prezelj, Binarne kvadratne forme in cela števila

Zagovor magisterija: Katja Prezelj, Binarne kvadratne forme in cela števila

Date: 6. 12. 2016
Source: Department of Mathematics MSc defense
Magistrski izpit: četrtek, 15. 12. 2016, ob 13. uri v predavalnici F3 na Jadranski 19/I. Zagovor magistrskega dela: petek, 16. 12. 2016, ob 12. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III.

 

Katja PREZELJ, absolventka enovitega magistrskega študijskega programa 2. stopnje Pedagoška matematika, bo opravljala magistrski izpit v četrtek, 15. 12. 2016, ob 13. uri v predavalnici F3 na Jadranski 19/I, magistrsko delo z naslovom »Binarne kvadratne forme in cela števila« pa bo zagovarjala v petek, 16. 12. 2016, ob 12. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III.

K o m i s i j a :

  • prof. dr. Barbara Drinovec Drnovšek,
  • prof. dr. Boris Lavrič,
  • prof. dr. Sašo Strle (mentor),
  • doc. dr. Aleš Vavpetič.