Home > News > Marko Razpet: Peter Ludvig Meidell Sylow in njegovi izreki

Marko Razpet: Peter Ludvig Meidell Sylow in njegovi izreki

Date: 7. 12. 2016
Source: Seminar for history of mathematical sciences
Ponedeljek, 12. 12. 2016, 14.15-16.00, Jadranska 19, Plemljev seminar
Povzetek. Norvežan Peter Ludvig Meidell Sylow (1832-1918) je v matematiki
najbolj znan po svojih izrekih v teoriji grup. Na univerzi v Kristianiji,
kjer je dobil svojo katedro šele po štirih desetletjih poučevanja na srednji
šoli, je deloval še vrsto let, vse do svoje smrti. Teorija grup je v njegovem
času šele dobivala pravo podobo, ki sloni na nekaj preprostih aksiomih.
Sylow se je poglobil v Galoisova in Abelova spoznanja in uspel vložiti
v teorijo grup pomemben prispevek. Sodelovanje z rojakom Sophusom Liejem
je prineslo še drug važen dosežek, zbrana dela veliko prezgodaj umrlega
Nielsa Henrika Abela (1802-1829).