Home > News > Tomaž Pisanski: Kaj smo se naučili ob dvodnevnem obisku predsednika ERC v Sloveniji?

Tomaž Pisanski: Kaj smo se naučili ob dvodnevnem obisku predsednika ERC v Sloveniji?

Date: 11. 12. 2016
Source: Discrete mathematics seminar
Torek, 13. 12. 2016, od 10h do 12h, Plemljev seminar, Jadranska 19

Predavatelj: Tomaž Pisanski

Naslov: Kaj smo se naučili ob dvodnevnem obisku predsednika ERC v Sloveniji?

ali

Pet najhujših napak v matematični kadrovski politiki pri nas

Povzetek. 1. in 2. decembra letos je Slovenijo obiskal predsednik Evropskega raziskovalnega sveta, dolgoletni direktor IHES, nekdanji predsednik Francoskega matematičnega društva ter predsednik Evropskega matematičnega društva, akademik Jean-Pierre Bourguignon. V Kopru se je udeležil seje razširjenega Organizacijskega odbora 8. Evropskega kongresa matematike, ki bo leta 2020 v Portorožu. Na razgovoru pri rektorju Primorske univerze se je seznanil z nedavnimi uspehi te univerze. Za tem je imel dobro obiskano predavanje, ki mu je sledila tiskovna konferenca. Dve uri kasneje je imel tudi kolokvij na OM FMF UL, ki mu je sledila otvoritev znanstvenega caffeja Mafija.

Naslednji dan je pod njegovim vodstvom na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport potekal dogodek ERC (ERC Funding Opportunities: Supporting excellent researchers all over Europe) za 9 držav zahodnega Balkana. Na tem srečanju je bila med drugim prikazana analiza stanja na področju uspeha prijav na projekte ERC. Pri tem je bil obrazloženo žalostno stanje, da se Slovenija na tem polju uvršča na rep držav Evrope. Dejstvo, da imamo doslej le tri pridobljene projekte ERC in od tega niti enega iz matematike, je mogoče obrazložiti s številnimi napakami v naši raziskovalni politiki, ki jih bom ilustriral s petimi najhujšimi napakami v matematični kadrovski politiki pri nas.

Seminarju bo sledil kratek sestanek programske skupine P1-0294, na katerem bomo predebatirali nekatere usmeritve za izboljšanje kvalitete dela ob pomanjkanju finančnih sredstev.