Home > News > Zagovor magisterija: Veronika Vrbanac, O praštevilih in sitih

Zagovor magisterija: Veronika Vrbanac, O praštevilih in sitih

Date: 9. 12. 2016
Source: Department of Mathematics MSc defense
Magistrski izpit: sreda, 21. 12. 2016, ob 14. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III. Zagovor magistrskega dela: četrtek, 22. 12. 2016, ob 12. uri v Plemljevem seminarju na Jadranski 19/III.

 

Veronika VRBANAC, študentka 5. letnika enovitega magistrskega študijskega programa 2. stopnje Pedagoška matematika, bo opravljala magistrski izpit v sredo, 21. 12. 2016, ob 14. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III, magistrsko delo z naslovom »O praštevilih in sitih« pa bo zagovarjala v četrtek, 22. 12. 2016, ob 12. uri v Plemljevem seminarju na Jadranski 19/III.

K o m i s i j a :

  • prof. dr. Barbara Drinovec Drnovšek,
  • doc. dr. Damjan Kobal,
  • prof. dr. Sašo Strle (mentor),
  • doc. dr. Aleš Vavpetič.