Home > News > Nada Razpet: Helmut Wielandt in njegovi sodobniki

Nada Razpet: Helmut Wielandt in njegovi sodobniki

Date: 16. 12. 2016
Source: Seminar for history of mathematical sciences
Ponedeljek, 19. 12. 2016, 14.15-16.00, Jadranska 19, Plemljev seminar
Povzetek. Wielandt je eden redkih matematikov, ki se je ukvarjal
ne le s teoretičnimi vprašanji (pomembni so njegovi
prispevki k teoriji končnih grup), ampak tudi z
uporabno matematiko. Poleg objavljenih del je
zapustil obsežno pisno zapuščino, ki jo še urejajo.

Na kratko bomo povzeli njegov življenjepis, omenili
nekatere matematične dosežke in ga povezali s sodobniki.
Če bo čas, pa bomo na koncu dodali še malo rekreacijske
matematike.