Home > News > Blaž Jelenc: Homotopnost preslikav med Liejevimi algebroidi

Blaž Jelenc: Homotopnost preslikav med Liejevimi algebroidi

Date: 18. 12. 2016
Source: Geometry seminar
Ponedeljek, 19.12.2016, ob 10.15, v predavalnici 3.06 na Jadranski 21
Predstavljen bo pojem homotopnosti preslikav med Liejevimi algebroidi ter na konkretnem primeru prikazana klasifikacija homotopskih razredov preslikav.