Home > News > Matjaž Konvalinka: Asimptotska normalnost indeksa maj na standardnih Youngovih tabelah

Matjaž Konvalinka: Asimptotska normalnost indeksa maj na standardnih Youngovih tabelah

Date: 18. 12. 2016
Source: Discrete mathematics seminar
Torek, 20. 12. 2016, od 10h do 12h, Plemljev seminar, Jadranska 19