Home > News > Aleksander Simonič: Riemannova funkcija zeta - 2. del: praštevila

Aleksander Simonič: Riemannova funkcija zeta - 2. del: praštevila

Date: 8. 1. 2017
Source: Seminar for history of mathematical sciences
Ponedeljek, 9. 1. 2017, 14.15-16.00, Jadranska 19, Plemljev seminar
Povzetek. Drugi del predavanj bo namenjen kratkemu pregledu
zgodovine praštevil. Podrobneje bomo obravnavali praštevilski
izrek in povezavo z Riemannovo hipotezo.