Home > News > Milan Hladnik: Arhimedova metoda ravnovesja in težišče likov

Milan Hladnik: Arhimedova metoda ravnovesja in težišče likov

Date: 18. 1. 2017
Source: Seminar for history of mathematical sciences
Ponedeljek, 23. 1. 2017, 14.15-16.00, Jadranska 19, Plemljev seminar
Milan Hladnik: Arhimedova metoda ravnovesja in težišče likov

Povzetek. Arhimed je obravnavo mehanskih ravnovesij
in računanja težišč zastavil aksiomatsko. Videli
bomo, kako je iz osnovnih predpostavk izpeljal zakon
o vzvodih in določil težišče paralelograma in
trikotnika. Prav tako bomo spoznali, kako je
svojo znamenito metodo mehanskih izrekov, ki
je bila izgubljena in so jo ponovno odkrili v
obliki palimsesta v začetku 20. stoletja, uporabil
pri računanju prostornin in težišč nekaterih vrtenin,
pa tudi ploščine in težišča paraboličnega odseka.