Home > News > Nada Razpet: John Milnor in njegovi sodobniki

Nada Razpet: John Milnor in njegovi sodobniki

Date: 17. 2. 2017
Source: Seminar for history of mathematical sciences
Ponedeljek, 20. 2. 2017, 14.15-16.00, Jadranska 19, Plemljev seminar
Povzetek. Milnor je živa legenda moderne matematike, da o
anekdotah in pesmih, ki so z njim povezane, ne govorimo.
Na kratko bomo povzeli  njegov življenjepis, predstavili
nekatere njegove matematične dosežke in ga povezali
s sodobniki.