Home > News > Neža Mramor Kosta: Vztrajna homologija in metoda glavnih komponent

Neža Mramor Kosta: Vztrajna homologija in metoda glavnih komponent

Date: 1. 3. 2017
Source: Geometric topology seminar
Sreda, 1.3. 2017, ob 10h, v predavalnici 3.07, Jadranska 21, Ljubljana
 

Povzetek: predstavili bomo nov prikaz vztrajne homologije, kjer range vztrajnih homoloških grup obravnavamo kot celoštevilske funkcije dveh spremenljivk. 
 

Tak prikaz je v določenih primerih prikladnejši, saj predstavitev vztrajnosti kot funkcije omogoča uoporabo standardnih orodij za statistično analizo funkcij. 
 

Seminar je povzet po članku Vanesse Robins in Katherine Turner: Principal component anaysis of persistent homology rank functions with case studies of spatial patterns, sphere packing and colloids.