Home > News > Aleksander Simonič: Riemannova funkcija zeta - 3. del: praštevila (drugič)

Aleksander Simonič: Riemannova funkcija zeta - 3. del: praštevila (drugič)

Date: 25. 2. 2017
Source: Seminar for history of mathematical sciences
Ponedeljek, 27. 2. 2017, 14.15-16.00, Jadranska 19, Plemljev seminar
Povzetek. Nadaljevali bomo z obravnavo
praštevilskega izreka v povezavi z Riemannovo
hipotezo. Malo pozornosti bomo namenili
tudi elementarnim dokazom.