Home > News > Jurij Kovič: Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) - življenje, delo in matematični sopotniki, 2. del: v Newtonovi senci

Jurij Kovič: Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) - življenje, delo in matematični sopotniki, 2. del: v Newtonovi senci

Date: 11. 3. 2017
Source: Seminar for history of mathematical sciences
Ponedeljek, 13. 3. 2017, 14.15-16.00, Jadranska 19, Plemljev seminar
Povzetek. Razvpiti prioritetni spor med Newtonom in Leibnizem
je pomembno vplival ne samo na različni trajektoriji
razvoja matematike na Otoku in Kontinentu, ampak
tudi na razvoj zgodovine matematike kot vede.

Iz primerjave različnih izhodišč, ugotovitev in metod dela
številnih biografov in zgodovinarjev matematike, ki so
se postavljali na eno ali drugo stran v tem sporu,
se lahko veliko naučimo tudi o evoluciji zgodovine matematike
od 17. stoletja do danes.