Home > News > Mitja Rosina in Andrej Čadež: Nikolaj Kuzanski in simetrije

Mitja Rosina in Andrej Čadež: Nikolaj Kuzanski in simetrije

Date: 16. 3. 2017
Source: Seminar for history of mathematical sciences
Ponedeljek, 20. 3. 2017, 14.15-16.00, Jadranska 19, Plemljev seminar
Povzetek. Nikolaj iz Kuze, latinsko Nicolaus Cusanus,
je bil nemški teolog, škof, kardinal, filozof, matematik,
astronom in cerkvenopravni strokovnjak. Deloval je v
obdobju srednjeveške filozofije in renesančnega humanizma
na področjih metafizike, etike, astronomije, matematike
in mistike. Njegove pomembne ideje so »učena nevednost«
(intuicija pred razumom) in »Vesolje brez središča in oboda«
(metafizično pa usrediščeno v Bogu).

Opisana bo njegova življenjska pot, pa tudi njegova družbena vloga,
zlasti v povezavi s Slovenijo (kot briksenški škof je bil odgovoren
tudi za blejske posesti).

Filozofija Nikolaja Kuzanskega o naravi gibanja predstavlja
prelom z antičnim pogledom na svet. Njegove misli o relativnosti
gibanja imamo lahko za začetek paradigme, da se nam Narava
odkriva s svojimi simetrijami.  Poglejmo, kaj so simetrije
in kako so vodile do odkrivanja fizikalnih zakonov.