Home > News > Emil Žagar: Optimalna G^k zvezna aproksimacija krožnih lokov s parametričnimi polinomskimi krivuljami (3. del)

Emil Žagar: Optimalna G^k zvezna aproksimacija krožnih lokov s parametričnimi polinomskimi krivuljami (3. del)

Date: 19. 3. 2017
Source: Numerical analysis seminar
Sreda, 22.3.2017, od 10h do 11h, soba 3.06 na Jadranski 21
Aproksimacija krožnih lokov s parametričnimi polinomskimi krivuljami je eden osnovnih problemov v CAGD. Veliko raziskav z različnimi pristopi je bilo narejenih na to temo. V okviru predavanj(a) si bomo ogledali splošni pristop, ki vodi k optimalni aproksimaciji s parametričnimi polinomskimi krivuljami z zahtevo po G^k interpolaciji v robnih točkah krožnega loka. Izpeljali bomo pogoje za optimalnost in si pogledali nekaj posebnih primerov, ki še niso bili obravnavani ali pa so bili obravnavani brez podrobne analize rešljivosti in enoličnosti. Rezultati so plod skupnega dela z Alešem Vavpetičem.