Home > News > 1274. sredin seminar: V. Batagelj: Deležni pristop k izpeljanim omrežjem

1274. sredin seminar: V. Batagelj: Deležni pristop k izpeljanim omrežjem

Date: 28. 3. 2017
Source: Computer mathematics seminar (Wednesday seminar)
Sreda, 29. marec 2017, od 18:15 do 19:45, predavalnica 2.02, FMF, Jadranska 21, LJ
Zadnje čase je bilo objavljenih nekaj člankov (Perianes-Rodriguez, Waltman, van Eck; Leydesdorff, Park; Prathap, Mukherjee), ki se ukvarjajo z vprašanjem "pravilnega" deležnega (fractional) pristopa k definiciji izpeljanih omrežij - npr. omrežja sodelovanj / soavtorstev.
Na seminarju si bomo ogledali zgradbo izpeljanih omrežij, kot je bila že delno nakazana v članku Batagelj, Cerinšek 2013. Na tej osnovi bomo utemeljili smiselne deležne pristope.
V drugem delu seminarja bomo pogledali rezultate uporabe predlaganih pristopov na omrežjih o razvrščanju in bločnem modeliranju.