Home > News > Aleksander Simonič: Riemannova funkcija zeta - 4. del: spodleteli poskusi

Aleksander Simonič: Riemannova funkcija zeta - 4. del: spodleteli poskusi

Date: 1. 4. 2017
Source: Seminar for history of mathematical sciences
Ponedeljek, 3. 4. 2017, 14.15-16.00, Jadranska 19, Plemljev seminar
Povzetek. Človek, ki bi rešil Riemannovo hipotezo, bi vsekakor
ostal trajno zapisan v matematični zgodovini. Zato ni presenetljivo,
da je bilo v 158-letni zgodovini tega problema podanih že veliko
"dokazov". Na predavanju bomo spoznali nekaj znanih matematikov,
ki so podali napačne dokaze.