Home > News > Jurij Kovič: Joseph-Louis Lagrange (1736-1813) - življenje in delo

Jurij Kovič: Joseph-Louis Lagrange (1736-1813) - življenje in delo

Date: 8. 4. 2017
Source: Seminar for history of mathematical sciences
Ponedeljek, 10. 4. 2017, 14.15-16.00, Jadranska 19, Plemljev seminar
Povzetek. Lagrange je pomembno prispeval k številnim področjem
matematike, vpeljal je tudi pomembne nove koncepte in metode.
Strnil je stoletne izsledke predhodnikov na področju mehanike
od Newtona dalje in jih izpeljal iz samo dveh osnovnih formul.
Njegov opus je ogromen. Iznašel je variacijski račun, ukvarjal
se je tudi s teorijo števil.

Da bi bolje spoznali nekatere probleme, s katerimi se je Lagrange
ukvarjal, pa tudi način, na katerega je razmišljal in pisal, si
bomo pozorneje ogledali nekaj izbranih odlomkov iz njegovih del.