Home > News > Milan Hladnik: Ustanovitev ljubljanske univerze

Milan Hladnik: Ustanovitev ljubljanske univerze

Date: 3. 5. 2017
Source: Seminar for history of mathematical sciences
Ponedeljek, 8. 5. 2017, 14.15-16.00, Jadranska 19, Plemljev seminar
Povzetek. Na kratko bomo pregledali začetne pobude in priprave
na ustanovitev Univerze v Ljubljani, delo Vseučiliške
komisije in njeno prizadevanje za primerno ureditev
položaja slovenskih študentov in slovenskih visokošolskih
predavateljev po razpadu Avstro-Ogrske, zahteve različnih
strok za takojšnjo ustanovitev samostojne univerze,
izvedbo tehniško-visokošolskega tečaja, politično
lobiranje za sprejem zakona o univerzi ter imenovanje
prvih profesorjev. Ob tem se bomo na kratko dotaknili
tudi vloge Plemlja in Zupančiča, do konca druge svetovne
vojne edinih dveh profesorjev matematike na ljubljanski
univerzi.