Home > News > Nada Razpet: Frans van Schooten mlajši

Nada Razpet: Frans van Schooten mlajši

Date: 10. 5. 2017
Source: Seminar for history of mathematical sciences
Ponedeljek, 15. 5. 2017, 14.15-16.00, Jadranska 19, Plemljev seminar
Povzetek. Govorili bomo o enem najvplivnejših nizozemskih
matematikov 17. stoletja. Posvetili se bomo njegovim
mehanizmom za risanje stožnic, reševali konstrukcijske
naloge (samo) z ravnilom, se seznanili z njegovimi prevodi
Descartesa in Vièta ter omenili vsaj nekatere matematike,
s katerimi je van Schooten sodeloval ali pa so nanj vplivali.