Home > News > A. Suhadolc, I. Hafner, M. in N. Razpet: Ob petdesetletnici smrti prof. Josipa Plemlja

A. Suhadolc, I. Hafner, M. in N. Razpet: Ob petdesetletnici smrti prof. Josipa Plemlja

Date: 19. 5. 2017
Source: Seminar for history of mathematical sciences
Ponedeljek, 22. 5. 2017, 14.15-16.00, Jadranska 19, Plemljev seminar
Povzetek.  Seminar bo v celoti namenjen spominu
prof. dr. Josipa Plemlja, našega odličnega matematika,
očeta slovenske matematične šole,
akademika in prvega rektorja ljubljanske univerze, ki
je umrl 22. maja 1967. Ker je bila Plemljeva
priljubljena naloga konstrukcija trikotnika
z znano stranico, razliko njej priležnih kotov in
višino nanjo, bomo del seminarja posvetili nekaterim
njenim rešitvam.