Home > News > Erik Štrumbelj: Računske metode za uporabno Bayesovo statistiko

Erik Štrumbelj: Računske metode za uporabno Bayesovo statistiko

Date: 25. 5. 2017
Source: Seminar for probability, statistics, and financial mathematics
Četrtek, 1. junija 2017, ob 14:30 v predavalnici 3.06 na FMF, Jadranska 21, Ljubljana

V četrtek, 1. junija 2017, ob 14:30 bo v predavalnici 3.06 Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani na Jadranski ulici 21 v Ljubljani potekalo predavanje Erika Štrumblja (UL, FRI) z naslovom Računske metode za uporabno Bayesovo statistiko

Povzetek: Uporabna Bayesova statistika temelji na računskih metodah, predvsem metodah Monte Carlo z markovskimi verigami (MCMC). V tem seminarju bomo naredili pregled nad ključnimi metodami, njihovimi omejitvami, kako so se razvijale skozi čas in kako so se vzporedno z njimi razvila tudi nova orodja za uporabno Bayesovo statistiko. Predstavil bom tudi nekaj rezultatov in problemov, s katerimi se srečujemo pri našem projektu uporabe grafičnih kartic za pospeševanje računskih metod za uporabno Bayesovo statistiko.