Home > News > M. in N. Razpet: Osnutek gradiva o desetiških predponah in reševanje izbranih nalog z GeoGebro

M. in N. Razpet: Osnutek gradiva o desetiških predponah in reševanje izbranih nalog z GeoGebro

Date: 25. 5. 2017
Source: Seminar for history of mathematical sciences
Ponedeljek, 29. 5. 2017, 14.15-16.00, Jadranska 19, Plemljev seminar
Povzetek. V prvem delu bomo obravnavali desetiške
predpone, ki sicer bolj sodijo na področje fizikalnih
enot, vendar pa se da veliko zanimivega povedati tudi
o njihovem jezikovnem  izvoru in zgodovini.
V drugem delu pa bomo z GeoGebro reševali nekatere
zgodovinsko pomembne geometrijske naloge.