Home > News > Teja Tušar: Večkriterijska optimizacija z evolucijskimi algoritmi

Teja Tušar: Večkriterijska optimizacija z evolucijskimi algoritmi

Date: 28. 5. 2017
Source: Numerical analysis seminar
Sreda, 31.5.2017, od 10h do 11h, soba 3.06 na Jadranski 21
Realni optimizacijski problemi so po naravi pogosto večkriterijski, saj iščejo kompromise med, na primer, visoko kakovostjo in nizkimi stroški. Ogledali si bomo značilnosti večkriterijskih optimizacijskih problemov in različne pristope k njihovemu reševanju. Podrobneje bomo spoznali kako se reševanja teh problemov lotevajo evolucijski algoritmi. Zaključili bomo s pregledom izzivov, kot so veliko število kriterijev, omejitve in dolgotrajna vrednotenja, ki dodatno otežujejo iskanje optimalnih rešitev.