Home > News > Zagovor dela diplomskega seminarja: Boštjan Hamler, Uvod v solitone in Hirotovo metodo

Zagovor dela diplomskega seminarja: Boštjan Hamler, Uvod v solitone in Hirotovo metodo

Date: 2. 6. 2017
Source: Department of Mathematics BSc. thesis defense
V sredo, 7. 6. 2017, ob 8.30 uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III.

 

Boštjan HAMLER, študent 3. letnika študijskega programa 1. stopnje Matematika, bo zagovarjal delo diplomskega seminarja z naslovom »Uvod v solitone in Hirotovo metodo« v sredo, 7. 6. 2017, ob 8.30 uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21/III.

K o m i s i j a :

  • prof. dr. Miran Černe,
  • prof. dr. Pavle Saksida (mentor),
  • prof. dr. Sašo Strle.