Home > News > Zagovor magisterija: Lazar Milinković, Implementacija algoritmov za probleme najkrajših poti v presečnih grafih enotskih krogov

Zagovor magisterija: Lazar Milinković, Implementacija algoritmov za probleme najkrajših poti v presečnih grafih enotskih krogov

Date: 14. 6. 2017
Source: Department of Mathematics MSc defense
Zagovor magistrskega dela: petek, 23. 6. 2017, ob 11. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III.

 

Lazar MILINKOVIĆ, absolvent interdisciplinarnega magistrskega študijskega programa 2. stopnje Računalništvo in matematika, bo zagovarjal magistrsko delo z naslovom »Implementacija algoritmov za probleme najkrajših poti v presečnih grafih enotskih krogov« v petek, 23. 6. 2017, ob 11. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III.

K o m i s i j a :

  • prof. dr. Andrej Bauer,
  • prof. dr. Sergio Cabello Justo (mentor),
  • prof. dr. Nežka Mramor Kosta (UL FRI).