Home > News > Zagovor magisterija: Anja Pogačnik Krajnc, Nered, spinske korelacije in superprevodnost v titan oksinitridnih nanopasovih

Zagovor magisterija: Anja Pogačnik Krajnc, Nered, spinske korelacije in superprevodnost v titan oksinitridnih nanopasovih

Date: 14. 9. 2017
Source: Department of Physics MSc defense
v petek, 15. septembra 2017 ob 12.15 uri v predavalnici P.04 na Jadranski 21.

Anja POGAČNIK KRAJNC, dipl. fiz. (UN), bo zagovarjala magistrsko delo z naslovom »Nered, spinske korelacije in superprevodnost v titan oksinitridnih nanopasovih« v petek, 15. 9. 2017 ob 12.15 uri v predavalnici P.04 na Jadranski 21.  

Komisija:

  • prof. dr. Tomaž Prosen,
  • prof. dr. Dean Cvetko,
  • doc. dr. Tomaž Rejec in
  • prof. dr. Denis Arčon (mentor).