Home > News > Zagovor magisterija: Aleš Omerzel, Zagotavljanje zasebnosti pri deljenju in analizi senzorskih podatkov v internetnem omrežju stvari

Zagovor magisterija: Aleš Omerzel, Zagotavljanje zasebnosti pri deljenju in analizi senzorskih podatkov v internetnem omrežju stvari

Date: 28. 9. 2017
Source: Department of Mathematics MSc defense
V sredo, 4. 10. 2017, ob 8. uri v predavalnici P.05 na Jadranski 21/pritličje.

Aleš OMERZEL, absolvent interdisciplinarnega magistrskega študijskega programa 2. stopnje Računalništvo in matematika, bo zagovarjal magistrsko delo z naslovom »Zagotavljanje zasebnosti pri deljenju in analizi senzorskih podatkov v internetnem omrežju stvari« oziroma »Privacy-preserving sharing and analytics of sensor data in internet of things« v sredo, 4. 10. 2017, ob 8. uri v predavalnici P.05 na Jadranski 21/pritličje.

K o m i s i j a :

  • prof. dr. Dirk Helbing (ETH Zürich; somentor) - vabljen na zagovor,
  • prof. dr. Matjaž Branko Jurič (UL FRI; mentor),
  • prof. dr. Nežka Mramor Kosta (UL FRI),
  • doc. dr. Alen Orbanić.