Home > News > Zagovor dela diplomskega seminarja: Anja Zavrl, Magični pravokotniki

Zagovor dela diplomskega seminarja: Anja Zavrl, Magični pravokotniki

Date: 9. 10. 2017
Source: Department of Mathematics BSc. thesis defense
V petek, 13. 10. 2017, ob 10. uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19/IV.

 

Anja ZAVRL, študentka 3. letnika študijskega programa 1. stopnje Finančna matematika, bo zagovarjala delo diplomskega seminarja z naslovom »Magični pravokotniki« v petek, 13. 10. 2017, ob 10. uri v Kuščerjevem seminarju na Jadranski 19/IV.

K o m i s i j a :

  • prof. dr. Janez Bernik,
  • prof. dr. Tomaž Košir,
  • prof. dr. Polona Oblak (UL FRI; mentorica).