Home > News > Marjeta Knez: Poročila s konferenc

Marjeta Knez: Poročila s konferenc

Date: 10. 10. 2017
Source: Numerical analysis seminar
Sreda, 11.10.2017, od 10h do 11h, soba 3.06 na Jadranski 21
Marjeta Knez bo na seminarju predstavila poročilo o obisku konferenc CGTA 2017 (Pilsen, Češka) in SMART 2017 (Gaeta, Italija). V nadaljevanju bomo pripravili okvirni plan delovanja seminarja v tekočem semestru.