Home > News > Tomaž Pisanski: Nekomutativne mreže, 2. del

Tomaž Pisanski: Nekomutativne mreže, 2. del

Date: 12. 11. 2017
Source: Discrete mathematics seminar
Torek, 14. 11. 2017, od 10h do 12h, Predavalnica 3.07 , Jadranska 21

Povzetek. V predavnju si bomo pobliže ogledali nekaj posebnih končnih razredov nekomutativnih mrež, kakršne so antimreže, primitivne kvazimreže ter tanke kvazimreže. Poudarek bo na predstavitvi končnih nekomutativnih mrež v računalniku (Sage in Python), na njihovem generiranju ter enumeraciji. Ob tem bomo del pozornosti posvetili varietetam trakov (bands). Predavanje temelji na skupnem delu s Karin Cvetko Vah.

Noncommutative Lattices, Part 2.

Abstract. In this talk we will present some special classes of finite non-commutative lattices, such as antilattices, primitive quasilattices and thin quasilattices. The emphasis will be in investigating these lattices by computer using Sage and Python in order to generate and enumerate them. Among other things we will also consider varieties of bands that play important role in noncommutative lattices. The talk is based on work in progress with Karin Cvetko Vah.