Home > News > Aleksander Simonič: Grassmann in mnogoterosti

Aleksander Simonič: Grassmann in mnogoterosti

Date: 18. 11. 2017
Source: Seminar for history of mathematical sciences
Ponedeljek, 20. 11. 2017, 14.15-16.00, Jadranska 19, Plemljev seminar
Povzetek. Čeprav Grassmann ni delal z mnogoterostmi (definicija se je pojavila kasneje), se danes pri teoriji pojavita dva pojma z njegovim imenom: Grassmannove mnogoterosti in Grassmannova algebra. Na predavanju bomo na kratko razložili oba pojma.

P.S.: Seminar bo s svojim krajšim prispevkom dopolnil prof. Mitja Rosina.