Home > News > Timotej Hrga: Metoda robnih elementov (2. del)

Timotej Hrga: Metoda robnih elementov (2. del)

Date: 20. 11. 2017
Source: Numerical analysis seminar
Sreda, 22.11.2017, od 10h do 11h, soba 3.06 na Jadranski 21
Predstavljena bo metoda robnih elementov kot numerična metoda za reševanje parcialnih diferencialnih enačb. Na preprostih modelnih enačbah eliptičnega tipa bomo opisali matematične temelje, na katerih je metoda osnovana. To sta fundamentalna rešitev in integralska reprezentacija rešitve PDE. Prikazano bo reševanje Laplaceove in Poissonove enačbe v dveh dimenzijah, pri čemer so uporabljeni konstantni, linearni in parabolični robni elementi.