Home > News > Aleksander Simonič: Ponceletov izrek

Aleksander Simonič: Ponceletov izrek

Date: 26. 11. 2017
Source: Seminar for history of mathematical sciences
Ponedeljek, 27. 11. 2017, 14.15-16.00, Jadranska 19, Plemljev seminar
Povzetek. Jean-Victor Poncelet (1788-1867) spada med utemeljitelje projektivne geometrije, čeprav je bil za časa življenja bolj znan kot vojaški inženir. Njegov slavni prispevek je tudi izrek, ki govori o včrtanih in očrtanih mnogokotnikih na dveh stožnicah. Na predavanju si bomo poleg Ponceletove biografije pogledali tudi preprost dokaz izreka za elipsi in s primeri ponazorili Cayleyjev kriterij.