Home > News > Jan Grošelj: Kvadratični zlepki nad 10-delitvijo triangulacije

Jan Grošelj: Kvadratični zlepki nad 10-delitvijo triangulacije

Date: 26. 11. 2017
Source: Numerical analysis seminar
Sreda, 29.11.2017, od 10h do 11h, soba 3.06 na Jadranski 21
Konstrukcija polinomskih zlepkov nad triangulacijami z relativno visokim redom gladkosti glede na stopnjo običajno temelji na predhodni delitvi triangulacije, ki omogoči enostaven opis prostih parametrov in analizo aproksimacijskih lastnosti zlepkov. Na seminarju bomo preučili možnost konstrukcije zvezno odvedljivih kvadratičnih zlepkov nad triangulacijo, v kateri je vsak trikotnik razdeljen na deset manjših. Pokazali bomo, kako definirati delitev tako, da omogoča konstrukcijo lokalnih in nenegativnih baznih zlepkov, ki sestavljajo razčlenitev enote. Predstavili bomo tudi potencial delitve za konstrukcijo dvakrat zvezno odvedljivih zlepkov višje stopnje.

Vsebina predstavitve je rezultat skupnega dela z Marjeto Knez.