Home > News > Zagovor dela diplomskega seminarja: Valentina Pucer, Rojstno smrtni procesi

Zagovor dela diplomskega seminarja: Valentina Pucer, Rojstno smrtni procesi

Date: 1. 12. 2017
Source: Department of Mathematics BSc. thesis defense
V petek, 8. 12. 2017, ob 12. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III.

 

Valentina PUCER, absolventka študijskega programa 1. stopnje Finančna matematika, bo zagovarjala delo diplomskega seminarja z naslovom »Rojstno smrtni procesi« v petek, 8. 12. 2017, ob 12. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III.

K o m i s i j a :

  • prof. dr. Roman Drnovšek (mentor),
  • prof. dr. Tomaž Košir,
  • prof. dr. Mihael Perman.