Home > News > Prejemnik zlate plakete UL prof. dr. Boštjan Golob

Prejemnik zlate plakete UL prof. dr. Boštjan Golob

Date: 5. 12. 2017
Source: General news
Podelitev najvišjih priznanj na slavnostni seji senata Univerze v Ljubljani
Prof. dr. Boštjan Golob dosega že vrsto let vrhunske znanstvene rezultate na področju fizike osnovnih delcev in je s svojim raziskovalnim delom pomembno prispeval k povezovanju slovenske fizike v mednarodne projekte ter k dvigu ugleda Univerze v tujini. Poleg tega je kot odličen univerzitetni učitelj usmerjal delo vrsti mladih fizikov in zelo aktivno sodeloval v številnih strokovnih telesih na Fakulteti za matematiko in fiziko kot tudi znotraj Univerze.