Home > News > Priznanje strokovnemu sodelavcu UL Barbari Paternoster

Priznanje strokovnemu sodelavcu UL Barbari Paternoster

Date: 6. 12. 2017
Source: General news
Predlagana s strani UL FMF in tudi Rektorata UL
Barbara Paternoster je vodja Službe za raziskovalno delo in projektne pisarne na UL FMF in s svojim delom že vrsto let prispeva k uspešnosti prijav in vodenju raziskovalnih projektov na UL, hkrati pa z vpetostjo v mednarodne mreže in svojim znanjem ter prizadevanjem aktivno koordinira tudi druga področja na fakulteti in UL, ki se dotikajo raziskovalne dejavnosti.

Čestitamo!