Home > News > Zagovor magisterija: Ajda Prek, Agregiranje komponent solventnostnega kapitala pri premoženjskih zavarovanjih

Zagovor magisterija: Ajda Prek, Agregiranje komponent solventnostnega kapitala pri premoženjskih zavarovanjih

Date: 15. 12. 2017
Source: Department of Mathematics MSc defense
V petek, 22. 12. 2017, ob 9. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III.

 

Ajda PREK, absolventka magistrskega študijskega programa 2. stopnje Finančna matematika, bo zagovarjala magistrsko delo z naslovom »Agregiranje komponent solventnostnega kapitala pri premoženjskih zavarovanjih« v petek, 22. 12. 2017, ob 9. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III.

K o m i s i j a :

  • doc. dr. Gregor Cigler,
  • prof. dr. Tomaž Košir,
  • prof. dr. Mihael Perman (mentor).