Home > News > Zagovor magisterija: Jure Lečnik, Napoved urne porabe električne energije za dan vnaprej z metodami strojnega učenja

Zagovor magisterija: Jure Lečnik, Napoved urne porabe električne energije za dan vnaprej z metodami strojnega učenja

Date: 15. 12. 2017
Source: Department of Mathematics MSc defense
V petek, 22. 12. 2017, ob 8. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III.

 

Jure LEČNIK, absolvent magistrskega študijskega programa 2. stopnje Finančna matematika, bo zagovarjal magistrsko delo z naslovom »Napoved urne porabe električne energije za dan vnaprej z metodami strojnega učenja« v petek, 22. 12. 2017, ob 8. uri v predavalnici 3.07 na Jadranski 21/III.

K o m i s i j a :

  • prof. dr. Karin Cvetko Vah,
  • prof. dr. Tomaž Košir (mentor),
  • prof. dr. Mihael Perman,
  • asist. dr. Dejan Velušček (Korona d. d.; somentor).