Home > News > D. Lešnik, Eksponenciabilnost topoloških prostorov in povezava s strukturami urejenosti

D. Lešnik, Eksponenciabilnost topoloških prostorov in povezava s strukturami urejenosti

Date: 7. 1. 2018
Source: Topology seminar
Ponedeljek, 8. januar 2018 ob 12.15 uri v predavalnici 3.06 na Jadranski 21
 
Eksponenciabilnost topoloških prostorov in povezava s strukturami urejenosti 
Topologije so polne mreže, torej obstaja tesna povezava med topološko 
strukturo in strukturo urejenosti. Ta povezava je globlja, kot se zdi na 
prvi pogled. Med drugim lahko definiramo izpeljano relacijo urejenosti 
"daleč pod" (sorodna relativni kompaktnosti v topologiji). Z njeno pomočjo 
lahko karakteriziramo eksponenciabilnost topoloških prostorov (v smislu 
teorije kategorij), kar se za Hausdorffove prostore ujema z lokalno 
kompaktnostjo, za splošne topološke prostore pa dobimo novo topološko 
lastnost.