Home > News > Razpis študentskih izmenjav s konzorcijem univerz MAUI, ZDA

Razpis študentskih izmenjav s konzorcijem univerz MAUI, ZDA

Date: 9. 1. 2018
Source: News from Office of the Dean for students
Univerza v Ljubljani kot partnerica v Utrechtski mreži univerz omogoča svojim študentom študijske izmenjave na institucijah združenja MAUI za obdobje enega do dveh semestrov. UL ima na voljo skupaj 2 semestra.

Semester1: avgust do december 2018
Semester 2: januar do maj 2019

Izbrani študenti so opravičeni  plačila šolnine ter pridobijo status rednega študenta na gostujoči instituciji. Vsi ostali stroški, vezani na bivanje v tujini v času študija, kot tudi stroški poti in zdravstvenega zavarovanja,  so obveznost izbranih študentov.

Razpis je objavljen na spletni strani: http://www.uni-lj.si/aktualno/razpisi/

ROK ZA PRIJAVE: Upoštevali bomo prijave prejete do vključno 6. 2. 2018.

Prijave s prilogami je potrebno poslati na naslov: Služba za mednarodno sodelovanje, Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana.