Home > News > Izidor Hafner, Vito Lampret: Akademik prof. dr. Ivan Vidav (1918-2015)

Izidor Hafner, Vito Lampret: Akademik prof. dr. Ivan Vidav (1918-2015)

Date: 14. 1. 2018
Source: Seminar for history of mathematical sciences
Ponedeljek, 15. 1. 2018, 14.15-16.00, Jadranska 19, Plemljev seminar
Povzetek. Ob stoletnici rojstva akademika prof. dr. Ivana Vidava
bomo posebej poudarili njegovo znanstveno delo. Njegovo glavna
področja raziskav so bili regularni kolobarji,
Banachove algebre in krepko zvezne polgrupe.
Več pomembnih rezultatov nosi njegovo ime: Vidavova definicija
hermitskega elementa, Vidavova lema, Vidavova involucija,
Vidav-Palmerjev teorem in Vidavova algebra.