Home > News > Matjaž Konvalinka: Asimptotska normalnost indeksa maj na standardnih Youngovih tabelah, 2. del

Matjaž Konvalinka: Asimptotska normalnost indeksa maj na standardnih Youngovih tabelah, 2. del

Date: 14. 1. 2018
Source: Discrete mathematics seminar
Torek, 16. 1. 2018, od 10h do 12h, Predavalnica 3.07 , Jadranska 21